Kick Wilstraplantsoen
Home  ::  Bewoners  ::  Woningen  ::  Functies  ::  Actueel  ::  Contact

Introductie

Laatste nieuws

10 jaar KWP

20 april 2014 - Volgend jaar is het 10 jarig bestaan van het kick wiltra plantsoen!!
Meer nieuws »

Het Kick Wilstraplantsoen werd ruim 9 jaar geleden geopend. Zelfstandig wonen met ondersteuning is het uitgangspunt.

Het Kick Wilstraplantsoen is een onderdeel van Triade.

Familieleden hebben in de stichting Acomplex het initiatief genomen om een woonvorm te realiserenvoor hun verwanten met de ziekte schizofrenie. De woonvorm, uniek in zijn soort, biedt het beste van twee werelden: een eigen woning maar wel met ondersteuning als het eventjes tegen zit. Deze woonvorm is alleen toegankelijk voor mensen met schizofrenie, waardoor de zorg optimaal afgestemd kan worden op de behoefte die deze conditie met zich meebrengt. Bewoners herkennen bij elkaar de symptomen, het zogenaamde 'lotgenotengevoel'. Tevens biedt het bescherming en rust wanneer daar behoeft aan is.